УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

Дані Умови, адресовані будь-якій особі, є офіційним, публічною пропозицією, носить характер публічного договору та в Відповідно до ст. 633 ЦК України має належну юридичну силу.

«LieJet Taxi» пропонує уважно ознайомитися з текстом публічної Оферти, і в разі незгоди з будь-яким пунктом, пропонується відмовитися від Послуг, що надаються за умовами цієї Оферти, не інсталювати(встановлювати) Додаток «LieJet Taxi» або видалити встановлений Додаток «LimeJet Taxi».

Приймаючи дану Політику, Користувач підтверджує, що він ознайомився та безумовно підтверджує свою згоду з Положенням про конфіденційність, Угодою Користувача, розміщеним у Мобільному Додатку.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Умовах (далі за текстом – Угода), нижченаведені терміни мають наступні значення:

Сервіс “LimeJet Taxi” – це можливість використання технологічної платформи за допомогою веб-сайту, мобільного додатку “LimeJet Taxi”, або за телефоннимми номерами Call-центру компанії, що дозволяє Користувачам організовувати і планувати перевезення та/або надання логістичних послуг, доставки за участі незалежних сторонніх постачальників таких послуг або придбання чи замовлення товарів, зокрема незалежних сторонніх транспортних компаній, незалежних постачальників логістичних послуг.

Веб сайт – www.limejet.com

Мобільний Додаток – додаток для мобільних пристроїв “LimeJet Taxi” та «LimeJet   Driver» для iOS, Android.

Телефонні  номери Call-центру компанії – за допомогою дзвінка на який Користувач може скористатися Сервісом “LimeJet Taxi”.

Користувач (Клієнт) – фізична або юридична особа (уповноважена ними особа), яка надає інформацію про своє рішення замовити послуги з перевезення пасажирів, доставку багажу, доставку ручної поклажі в пункт призначення, яка погодилась з цими Умовами, Положенням про конфіденційність, Угодою Користувача та Платіжною політикою Мобільного додатку, та користується послугами Веб сайту, Мобільного додатку або Call-центром  компанії;

Користувач (Замовник) – фізична або юридична особа, яка погодилася з умовами Оферти (Договору про надання інформаційних послуг) та придбала інформацію у «LimeJet Taxi» за допомогою Веб сайту, Мобільного додатку або Call-центру компанії.

Послуги – послуги перевезення пасажирів автомобільним транспортом та/або доставки, замовлені Користувачами за допомогою Веб сайту, Мобільного додатку або Call-центру компанії.

Замовлення – інформаційний запит та/або інформація, наявна у Клієнта, щодо замовлення на перевезення або доставку: адреси пункту відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, або інші подробиці інформації, яку надав Клієнт або яка отримана з будь яких інших відкритих джерел, внесена до Сервісу «LimeJet Taxi» за допомогою Веб сайту, Мобільного додатку або дзвінка до Call-центру компанії;

Банківська картка – банківська картка Міжнародної платіжної системи MasterCard, Visa;

Міжнародна платіжна система – міжнародні платіжні системи MasterCard, Visa. Міжнародні платіжні системи визначаються в залежності від приналежності Банківської картки Користувача до певної міжнародної платіжної системи. Доступ до міжнародної платіжної системи здійснюється Сервісом «LimeJet Taxi» за допомогою третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг та які мають відповідні дозволи та ліцензії.

Інші терміни використовуються в значенні, зазначеному в Угоді з користувачем.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Сервіс за допомогою Веб Сайту, Мобільного додатку або за допомогою дзвінка в  Call-центр компанії,  щодо опублікування інформаційного запиту являються безкоштовними для Користувача (Клієнта).

В разі якщо між Користувачем(Клієнтом) та Користувачем(Замовником) за допомогою Веб сайту, Мобільного додатку фіксується факт замовлення на надання Послуги, то згідно законодавства, у Користувач(Клієнт) має обов’язок щодо оплати наданих йому Послуг на користь Користувача(Замовника). Сума замовлення Користувача(Клієнта) – означає вартість перевезення/доставки (яка включає відповідні податки і збори), за визначеним Користувачем(Клієнтом) маршрутом, та яка була погоджена Користувачем(Клієнтом) в момент створення Замовлення.

Користувачі погоджуються, що за певних обставин, зокрема у періоди підвищеного попиту на Послуги (в тому числі, у святкові, передсвяткові дні, у дні проведення масових заходів, при заторах на дорогах, в залежності від погодних умов, а також в інших випадках), рекомендовані тарифи, що зазначаються на Веб сайті або у Мобільному додатку, можуть мати динамічний характер зміни (бути збільшеними або зменшеними ) в залежності від рівня попиту.

Користувач розуміє, що в процесі надання послуги, сума Замовлення може бути змінена, від попередньо визначеної суми (зміна суми може відбуватися в результаті зміни маршруту, тривалому очікуванні тощо), в такому випадку вартість послуги буде перераховану по факту її надання, та відповідна різниця буде списана з картки Користувача(Клієнта) у випадку способу оплати “Банківська карта” або оплачена готівкою.

Користувач має право провести оплату за надані Послуги за допомогою використання своєї Банківської картки. «LimeJet Taxi»  за допомогою функціонала Веб сайту, Мобільного додатку або Call-центр компанії може надавати можливість вибору даної опції, а її технічна реалізація (приймання та перерахування платежів) здійснює залучена спеціалізована третя особа, що уповноважена надавати послуги з переказу коштів.

Таким чином безготівкові розрахунки з використанням Банківських карток здійснюються Міжнародною платіжною системою. «LimeJet Taxi», відповідає виключно за правильність визначення вартості Послуги, що підлягає оплаті, та доведення вказаної інформації до користувачів Сервісу.

Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом безпосередньої передачі готівкових грошових коштів Користувачу (Замовнику), що надав Послугу.

ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ДОДАВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ КАРТКИ КОРИСТУВАЧА В МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

Для забезпечення можливості здійснення розрахунків за надані Послуги за допомогою Банківських карток Користувач(Клієнт) зобов’язаний на Веб сайті або після встановлення Мобільного додатку на власний мобільний пристрій та реєстрації, в розділі “Оплата” вказати номер дійсної власної банківської карти, з якої планує оплачувати Послуги.

«LimeJet Taxi» не несе відповідальності за точність та правильність інформації, яка надається Користувачем при реєстрації, а також переданих Користувачем до Сервісу «LimeJet Taxi» даних про Банківські картки.

При додаванні банківської картки інформація Користувача перенаправляється на форму третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг, з метою перевірки дійсності картки, для введення даних Банківської картки: номер картки, період до якого картка є дійсною, Ім’я власника картки, захисний код (CVV2). Якщо введені Користувачем дані дійсні та вірні, Банківська картка успішно додається до Профілю Користувача.

Сервіс не збирає, не зберігає, не моніторить дані Банківських карток Користувачів. Всі дані Банківської картки передаються до форми третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг.

«LimeJet Taxi» гарантує, що Веб сайт та Мобільний Додаток, встановлений на мобільному пристрої Клієнта, передає всі введені дані Банківської картки до Міжнародної платіжної системи з використанням захищених протоколів зв’язку. При додаванні Банківської картки Міжнародною платіжною системою здійснюється блокування суми, необхідної для верифікації даних картки; після успішного підтвердження транзакції (підтвердження дійсності та активності Банківської картки) блокування суми скасовується, згідно умов Міжнародної платіжної системи.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ КАРТОК

Оплата наданих Послуг за допомогою використання Банківських карток допускається виключно в разі успішної верифікації картки Міжнародною платіжною системою, та в разі достатнього залишку грошових коштів для оплати Послуги, та за наявності технічної можливості опрацювання таких платежів.

При неможливості проведення платежу за Послуги за допомогою Банківської картки з будь-якої причини Користувач зобов’язаний здійснити оплату готівковими грошовими коштами.

ОПЛАТА ВІДМІНИ ЗАМОВЛЕННЯ

Щоб скасувати запит на поїздку, перш ніж система знайде водія або особу, яка здійснює доставку, Користувач (Клієнт) має натиснути “Скасувати” на Веб сайті, в Мобільному додатку .

Безкоштовна відміна поїздки можлива виключно до моменту прийняття Замовлення.

Плата не стягуватиметься, якщо Користувач (Замовник) скасував Замовлення до прибуття транспорту.

Оплата буде нарахована при відміні попереднього замовлення в разі, якщо замовлення відмінили після спливу часового проміжку, зазначеного у Мобільному додатку,  після того як було прийнято Замовлення.

Якщо ваш водій прибув в місце посадки(отримання пакунку для доставки) і очікував більше 5(П’ять) хвилин, але Користувач(Клієнт) так і не з’явився, то водій може скасувати Замовлення і з Користувача (Клієнта) буде списана плата за скасування.

При скасування Замовлень, в яких був обраний готівковий спосіб оплати, вартість скасування нараховується згідно вище описаних положень, та може стосуватися під час наступних Замовлень. «LimeJet Taxi» має право призупинити доступ до Сервісу Користувача, який має заборгованість щодо оплати вартості скасування Замовлення, до погашення такої заборгованості.

Користувач(Клієнт) погоджується, що будь яка заборгованість, яка виникла та підлягає оплаті шляхом списання грошових коштів з банківської карти, яку Користувач вказав за допомогою Мобільномого  додатку, після отримання згоди на погашення заборгованості, якщо інше не встановлено.

В разі непогодження з фактом наявності боргу, врегулювати всі запитання можливе шляхом звернення до Служби підтримки користувачів (на Веб сайті або в Мобільному додатку, шляхом обрання пункту меню “Служба підтримки”).

ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ІНШІ УМОВИ

Користувач розуміє, що будь-які дії, здійснені за допомогою Веб сайту, Мобільного пристрою Користувача, а також шляхом дзвінка в Call-центр компанії, в тому числі дії, що підтверджують оплату за надані Послуги, вважаються діями самого Користувача. Тому Користувач усвідомлює ступінь відповідальності використання Сервісу «LimeJet Taxi» та в рамках розумного дотримується всіх мір безпеки – зобов’язується не передавати третім особам свій особистий мобільний пристрій (телефон, смартфон, тощо) із встановленим Мобільним Додатком або доступ до іншого комп’ютерного обладнання, яке використовується Користувачем для доступу до Веб сайту, а також телефонний апарат (SIM карту тощо), якій використовується для дзвінків в Call-центр компанії. У випадку втрати свого мобільного пристрою зі встановленим Мобільним Додатком, за допомогою якого Користувач мав намір здійснювати розрахунки за Послуги своєю Банківською карткою, або  виникнення у Користувача підозр відносно безпеки користування Банківською карткою, Користувач зобов’язаний негайно звернутися до обслуговуючого банку з метою блокування своєї Банківської картки.

«LimeJet Taxi» не несе відповідальності за дії банку та Міжнародних платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків, за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при оформленні Замовлень та проведенні платежів за допомогою Банківських карток Користувача.

Оскільки «LimeJet Taxi» не має технічної можливості встановлення особи, яка фактично користується Сервісом, використовуючи обліковий запис Користувача, Користувачі зобов’язані інформувати «LimeJet Taxi»  у випадку, якщо вони мають докази того, що кредитна картка, зазначена в їх обліковому записі в Сервісі «LimeJet Taxi», була вкрадена та/або використана в шахрайський спосіб третьою стороною. «LimeJet Taxi» вживатимуть відповідних заходів безпеки після отримання такого повідомлення від Користувача. Якщо Користувач не інформує «LimeJet Taxi» про крадіжку або втрату картки, «LimeJet Taxi» не несе відповідальності за будь-яке шахрайське або інше неправомірне використання такої картки третіми особами, в тому числі шляхом використання облікового запису Користувача.

ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Ці Умови регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України.

Питання, не врегульовані в цих Умовах, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України та правил функціонування Міжнародних платіжних систем.

Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цими Умовами, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Умов будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цих Умов.

«LimeJet Taxi» може вносити зміни та доповнення в текст даних Умов без попереднього погодження з Користувачем, шляхом розміщення до загального відома в на Веб сайті та/або в Мобільному додатку.

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ:

ТОВ «ЛАЙМ ДЖЕТ УЖ»,

88020, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул.Мартина Сергія, будинок 4

Код ЄДРПОУ 40065524,

IBAN: UA363052990000026003003601161

в АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)

e-mail: [email protected]