• Znalostná báza
  • -
  • Určovanie polohy s vysokou presnosťou v aplikácii vodiča

Určovanie polohy s vysokou presnosťou v aplikácii vodiča

Určovanie polohy s vysoko presnými metódami lokalizačných služieb sú povinné pre správne fungovanie aplikácie vodiča. Je určený na zabezpečenie lepšej presnosti polohy a zabránenie problémom s nesprávnym sledovaním spôsobeným slabým signálom GPS alebo mobilnej siete.

V prípade, že ako vodič uvidíte upozornenie „Pre lepšiu presnosť, si zapnite GPS aj WiFi/mobilné lokalizačné služby“, musíte prejsť na „Služby určovania polohy“ na zariadení a povoliť možnosť „Vysoká presnosť“ v režime určovania polohy.

Kroky sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia a platformy.

Určovanie polohy a aktivácia GPS

Ďalšie podrobnosti o nastaveniach aplikácie pre vodiča nájdete v príspevku o: