Cennik carsharing(SK)

Ceny v EUR vrátane DPH
Cenník platný od 1.10.2023

Neobmedzené kilometre
Palivo je zahrnuté v cene tarify!TOYOTA C-HR HYBRID


MINÚTOVÁ TARIFA (parkovanie 0,15€/min)0,30€/min
1 HODINA5€ + 0,30€/km
2 HODINY10€ + 0,30€/km
4 HODINY 15€ + 0,30€/km
8 HODIN20€ + 0,25€/km
24 HODINY35€ + 0,25€/km
48 HODIN 60€ + 0,25€/km
TÝŽDEŇ 24/7200€ + 0,25€/km
Keď vybraný taríf vyprší, ale prenájom auta pokračuje,
automaticky prejdete na minútovú tarifu 0,30 €/min,
s možnosťou vybrať si ďalšiu tarifu vhodnú pre vás.

OPEL ASTRA TD M6

MINÚTOVÁ TARIFA (parkovanie 0,10€/min)0,25€/min
1 HODINA5€ + 0,25€/km
3 HODINY10€ + 0,25€/km
6 HODIN15€ + 0,20€/km
24 HODINY25€ + 0,20€/km
48 HODIN 40€ + 0,20€/km
TÝŽDEŇ 24/7150€ + 0,20€/km
Keď vybraný taríf vyprší, ale prenájom auta pokračuje,
automaticky prejdete na minútovú tarifu 0,25 €/min,
s možnosťou vybrať si ďalšiu tarifu vhodnú pre vás.

OPEL ASTRA TAXI

MINÚTOVÁ TARIFA (parkovanie 0,05€/min)0,05€/min + 0,10€/km
3 HODINY10€ + 0,10€/km
6 HODIN15€ + 0,10€/km
12 HODIN20€ + 0,10€/km
24 HODINY30€ + 0,10€/km
Keď vybraný taríf vyprší, ale prenájom auta pokračuje,
automaticky prejdete na minútovú tarifu 0,05€/min + 0,10€/km,
s možnosťou vybrať si ďalšiu tarifu vhodnú pre vás.

Poistenie a spoluúčasť

Spoluúčasť pri spôsobení škody 20,00% z celkovej škody, minimálne 300€
Maximálna spoluúčasť 10,00% z hodnoty vozidla

Sankcie

Sankcia za ukončenie rezervácie mimo
odovzdávacej zóny                     30,00€
Sankcia za znečistené vozidlo   30,00€
Sankcia za fajčenie vo vozidle 100,00€
Prekročenie rýchlosti                  10,00€

Pri ceste do zahraničia je klient povinný zakúpiť si diaľničnú známku pre krajinu, do ktorej vstupuje, platnú počas trvania cesty. Klient nesie plnú zodpovednosť za dodržanie tejto podmienky!